Pravila nagradnog natječaja "Spremna za maturalnu"

ORGANIZATOR NATJEČAJA "Spremna za maturalnu“
BIPA d.o.o., Vodovodna 20/A, 10 000 Zagreb

CILJEVI NATJEČAJA
Natječaj se priređuje u cilju promocije BIPA projekata te nagraditi i razveseliti maturanticu haljinom.

TRAJANJE NATJEČAJA
Prijave za natječaj traju od 24.7. do 6.8.2020. godine.

BIPA (3 člana) i Cosmopolitan (2 člana) žiri od 7.8. do 10.8.2020. godine selektiraju kandidatkinje koje ulaze u drugi krug: javno glasanje na Cosmopolitan.hr web stranici.
Javno glasanje za pobjednicu traje od 12.8. do 23.8.2020. godine na Cosmopolitan.hr web stranici.

Proglašenje pobjednice odvija se na dan 24.08.2020. godine na Cosmopolitan.hr web stanici i
društvenim mrežama BIPA d.o.o..

SUDIONICI NATJEČAJA
U Natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe ženskog spola s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje imaju 18. godina (dalje: Sudionici).

U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici BIPA d.o.o. i članovi njihovih užih obitelji (roditelj,
supružnik, djeca, sestre i braća).

OPIS NATJEČAJA
Prijava na natječaj odvija se preko rubrike/“landing page-a“ „Spremna za mauralnu“ – na portalu Cosmopolitan.hr i obrasca prijave koji se nalazi u navedenoj rubrici.

Prilikom prijave potrebno je popuniti obrazac i dati osobne podatke i to:
• Ime, prezime
• Škola, grad
• Datum rođenja
• Datum održavanja maturalne zabave
• Konfekcijski broj
• Mjere (opseg grudi, struka i bokova)
• Visina
• Instagram profil sudionika
• O meni…
• Moto koji me pokreće…
• Srednju školu pamtit ću po…
• Kako zamišljaš maturalnu iz snova?
• Pjesma koju čuješ dok plešeš u mislima...
• Nisam vidovita, ali za pet godina se vidim...
• Fotografija
• Broj mobitela i email

Slanjem osobnih podataka daje se suglasnost Organizatoru da može koristiti podatke sudionika vezano za ovaj nagradni natječaj. Prikupljeni osobni podaci bit će obrađeni u skladu s Politikom zaštite osobnih podataka koja je dostupna na web stranici: https://www.bipa.hr/…­/zastita-privatnosti

Sudjelovanjem u natječaju, svi sudionici pristaju na to da se sljedeći osobni podaci objave na web stranicama i društvenim mrežama BIPA d.o.o. i na web stranici Cosmopolitan.hr :
• ime i prezime sudionika
• fotografija sudionika
• Link na IG profil sudionika
• tekst koji je sudionik napisao u pitanju „o meni“ prilikom prijave
• grad

Broj prijava je neograničen.

Dobitnik se odabire kombinacijom glasova čitatelja portala Cosmopolitan.hr i glasova stručnog žirija časopisa Cosmopolitan i Organizatora kako je definirano pod trajanjem natječaja.

Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez
obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Svaki sudionik je suglasan te razumije da će njegovi prijavljeni podaci potencijalno biti korišteni na svim BIPA kanalima (web, društvene mreže) kao i na web stranici Cosmoplitan.hr.
Sudjelovanjem u Natječaju sudionici i pobjednici Natječaja bezuvjetno prenose na BIPU pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i po potrebi prerade dostavljenih materijala u promotivne svrhe bez naknade i bez daljnje suglasnosti Sudionika, neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno.

NAGRADE
Fond nagrade sastoji se od: 1x Alduk maturalna haljina.

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA
Dobitnik je dužan prilikom prijave poslati svoje osobne podatke nakon čega će biti kontaktiran i obaviješten o isporuci nagrade od strane Organizatora.

Ukoliko Organizator ne uspije sa sudionicima Natječaja ostvariti kontakt i dogovor za isporuku nagrade u roku od 3 radna dana od proglašenja dobitnika, nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s najvećim broj osvojenih glasova. Dobitnik nagradu može osobno preuzeti isključivo uz predočenje osobne iskaznice ili će haljina biti dostavljena poštom – nagrada nije prenosiva.

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju, kao i dobitnik nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih u postupku sukladnom ovim Pravilima Natječaja.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema dobitnicima.

OBJAVA REZULTATA
Dobitnik će biti kontaktiran te će ime i prezime pobjednika kao i ostali podaci koje je dostavio prilikom prijave za sudjelovanje i koji su navedeni pod opisom Natječaja biti objavljeni na portalu Cosmopolitan.hr kao i na svim BIPA kanalima (web, sve društvene mreže).

Objava rezultata bit će na datum 24.8.2020. godine u 15 h na Cosmopolitan.hr web stranici i na društvenim mrežama BIPA d.o.o.

AUTORSKA I SRODNA PRAVA
Sudionici Natječaja, izjavljuju da su svi dostavljeni materijali originalno djelo sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva.

OGRANIČENJA I ODRICANJA
U slučaju promjene izbora nagrada iz objektivnih razloga, o tome će biti donesena posebna odluka.

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila.

Sudionik podnošenjem prijave na Natječaj prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Organizator Natječaja ne odgovara za posljedice u slučaju da je sudionik prijavio tuđe materijale, odnosno plagijat, a na zahtjev autora će ukloniti svaki takav rad iz Natječaja.

Organizator zadržava pravo ukloniti sa stranice sve prijave koje ocijeni neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, kao i sve prijave za koje postoji opravdana sumnja da nisu originalno autorsko djelo. Ako u bilo kojem trenutku

Organizator posumnja u zlorabu mehanike Natječaja isti zadržava pravo isključenja sudionika iz Natječaja. Organizator zadržava pravo dopune Pravila u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika.

POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u natječaju.

POREZI
Pobjednici natječaja ne snose obvezu plaćanja poreza niti plaćanja naknada povezanih s nagradom.

U SLUČAJU SPORA
Za slučaj bilo kakvog spora između Organizatora i sudionika natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu i provodi se primjena hrvatskog prava kao mjerodavnog prava.

MOGUĆNOST PREKIDA NATJEČAJA
Natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja ili uslijed više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.