PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Osvojite putovanje iz snova u Francusku!“

08/03/2018

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „Osvojite putovanje iz snova u Francusku!“ raspisuje: Atlantic grupa d.d. (OIB: 71149912416), Miramarska 23, 10010 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije brenda Rosal - Lip Balm Macaronsa. Nagradni natječaj traje od 25.02.2018. godine, od 14:00 sati do 25.07.2018. godine do 23:59 sati.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od:

- Putovanje u Francusku – za 2 osobe

 

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve osobe iz Hrvatske koje imaju 18+ godina, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Na natječaj se moguće prijaviti na način da kandidati na portalu cosmopolitan.hr ili na FB stranici portala pronađu članak ili FB post koji poziva čitatelje na prijave za nagradni natječaj. Nakon toga potrebno je poslati svoje kontakt podatke i odgovor na postavljeno pitanje „Kako bi izgledalo tvoje savršeno putovanje s najboljom frendicom u Francuskoj?“, te uz to poslati nam i detaljan plan provoda na mail cosmopolitan@cosmopolitan.hr  ili putem prijavnog obrasca u članku. Moguće je odabrati hoće li to biti kolaž fotografija, scenarij kao za kratak film, video ili strip. Žiri redakcije portala cosmopolitan.hr bira najkreativniji odgovor/sliku te dobitnika nagrade.

Svi posjetitelji koji se prijave sa svojim kontakt podacima na natječaj putem maila navedenog u članku ili putem prijavnog obrasca u članku i pošalju odgovor na postavljeno pitanje u nagradnom natječaju „Osvojite putovanje iz snova u Francusku“ u od 25.02.2018. godine, od 14:00 sati do 25.07.2018. godine do 23:59 sati sudjeluju u nagradnom natječaju. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća objavljivanje poslanih materijala u medijskim kanalima Atlantic grupa d.d. i Adria media Zagreb d.o.o.

Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati sa pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti. 

 

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Poslane prijave s potpunim podacima ulaze u izbor žirija koji je sastavljen od 3 predstavnika redakcije portala cosmopolitan.hr, a koji će evaluirati poslane prijave. Imena dobitnika te njihova adresa (samo grad) bit će objavljeni na portalu cosmopolitan.hr najkasnije do 15.06.2018. godine.

 

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade te svim detaljima putem telefona ili e-maila ili preporučene pošte u roku od 5 radnih dana od završetka natječaja. Ukoliko sudionici u roku od 5 dana ne odgovore na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati te se nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s najkreativnijim odgovorom. Dobitnik nagrade pristaje na fotografiranje prilikom realiziranja nagrade. Organizatori nagradnog natječaja mogu koristiti fotografije Dobitnika bez naknade i bilo kakvih naknadnih potraživanja od strane Dobitnika prema Organizatoru. Dobitnik nagradu može realizirati uz osobnu iskaznicu – nagrada nije prenosiva.

 

Članak 7: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

 

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju tvrtki Atlantic grupa d.d. i tvrtki Adria Media Zagreb d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Atlantic grupa d.d. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurali da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s Zakonom.

 

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

 

Članak 10: POREZI

Dobitnik nagradnog natječaja ne snosi obvezu plaćanja poreza niti plaćanje naknada povezanih s nagradom.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. 

Cosmopolitan.hr

Novo

Komentiraj