Promo

PHILIPS LUMEA PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

21/04/2017

Ovo su pravila nagradnog natječaja „Osjeti slobodu uz Philips Lumeu!“

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „Osjeti slobodu uz Philips Lumeu“ raspisuje: Philips d.o.o. (OIB: 80463546706), Horvatova 82, 10010 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Philips Lumea Prestige uređaja. Nagradni natječaj traje od 21.04.2017.godine, od 14:00h do 05.05.2017. do 23:59h.

Članak 3: NAGRADNI FOND 

Fond nagrada sastoji se od:

Glavna nagrada:

2 x Philips Lumea Prestige uređaj -  4.499,00 kuna x 2 = 8.998,00 kuna(s PDV-om)

Utješne nagrade:

9 x Philips HP6393, trimer za dotjerivanje – 219,00 kuna x 9 = 1.971,00 kuna (s PDV-om)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 10.969,00 kuna (s PDV-om)

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve osobe iz Hrvatske koje imaju 18+ godina, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Na natječaj se moguće prijaviti na način da kandidati na portalu cosmopolitan.hr pronađu članak u kojem se nalazi nagradni kviz u kojem je potrebno popuniti svoje podatke i dostaviti kreativni odgovor na pitanje: „Što za tebe znači biti slobodna?“ 

Najkreativniji odgovor će osvojiti Philips Lumea Prestige uređaj i mogućnost pisanja recenzije uređaja za portal cosmopolitan.hr te print izdanje magazina Cosmopolitan. Još 10 sudionika koji su bili najkreativniji bit će pozvani na event na kojem će također imati priliku osvojiti Philips Lumea Prestige uređaj  i utješne nagrade - 9 x Philips HP6393, trimer za dotjerivanje.

Jedan Sudionik s imenom i prezimenom može poslati i više prijava na nagradni natječaj jer će samo najkreativnija prijava odnosno odgovor biti uzet u obzir prilikom odabira. Svi posjetitelji koji u potpunosti ispune kontakt formu, te pošalju najkreativniji odgovor na pitanje „Što za tebe znači biti slobodna?“ u periodu od 21.04.2017.godine, od 14:00h do 05.05.2017. do 23:59h sati sudjeluju u nagradnom natječaju. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća objavljivanje poslanih materijala u medijskim kanalima Philips d.o.o. i Adria media Zagreb d.o.o.

Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati sa pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti. 

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Poslane prijave s potpunim podacima ulaze u izbor žirija koji je sastavljen od tri predstavnika Organizatora koji će izabrati najkreativniji odgovor. Imena dobitnika te njihova adresa (samo grad) bit će objavljeni na portalu cosmopolitan.hr najkasnije do 10.05.2017. 

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila ili preporučene pošte u roku od 5 radnih dana od završetka natječaja. Ukoliko sudionici u roku od 5 dana ne odgovore na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati te se nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s najkreativnijim odgovorom. Dobitnik nagrade pristaje na fotografiranje prilikom realiziranja nagrade. Organizatori nagradnog natječaja mogu koristiti fotografije Dobitnika bez naknade i bilo kakvih naknadnih potraživanja od strane Dobitnika prema Organizatoru. Dobitnik nagradu može realizirati uz osobnu iskaznicu – nagrada nije prenosiva.

Članak 7: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju Philips d.o.o  i tvrtki Adria Media Zagreb d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Philips d.o.o. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s Zakonom.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: POREZI

Dobitnik nagradnog natječaja ne snosi obvezu plaćanja poreza niti plaćanje naknada povezanih s nagradom.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. 

Cosmopolitan.hr

Novo