Kako izdržati napad panike?

20/05/2014

Kako se nositi s panikom te kada i gdje potražiti pomoć odgovara
prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, klinička psihologinja

Kako se objašnjava to što su žene sklonije napadajima panike od muškaraca?
Nije jasno zbog čega se javljaju te rodne razlike. Postoji mnogo hipoteza, od kojih neke razloge za češću pojavnost paničnog poremećaja u žena pripisuju biološkim razlikama između spolova. Neke govore da su za to odgovorni pojačani zahtjevi koji se ženama nameću u modernom društvu, neke, pak, razloge traže u drugačijim obrascima socijalizacije koji ženama “dopuštaju” izražavanje neugodnih emocija straha, tjeskobe i tuge, dok se dječaci uče prikrivanju emocija.  

Kako znati da je došao trenutak kada treba potražiti stručnu pomoć? Jednostavno je pravilo koje pomaže u prepoznavanju je li riječ o teškoći koja zahtijeva pomoć – kontrolira li pojedinac svoju tjeskobu i ponašanja koja je prate, tada je vjerojatno riječ o prilagodbi na zahtjeve okoline. Kontrolira li tjeskoba pojedinca, vjerojatno je riječ o nekom obliku smetnji! Te smetnje mogu biti prolazne i javiti se kao reakcija na neki događaj te će s vremenom splasnuti i osoba će ponovno preuzeti kontrolu. Ne dogodi li se smirivanje, tegobe su kronične i zahtijevaju stručnu pomoć.  

Kako si osoba sama može ublažiti napadaj panike ili spriječiti budući? Kada se osjete neke tjelesne senzacije, ne treba paničariti nego treba sebi smireno reći: “Ovo nije znak bolesti ili nadolazeće smrti, nego moja tjeskoba. Ako skrenem misli, moje će se tijelo umiriti. Umjesto da nepotrebno analiziram otkucaje svoga srca, mogu brojiti ljude oko sebe. To će mome tijelu dati priliku da se umiri.” Ako je napadaj već počeo, osoba ga može ublažiti jednostavnim radnjama. Ako ste u mogućnosti kretati se, činite to žustro. Ako niste, jer ste, primjerice, u automobilu ili tramvaju, tada snažno stišćite koljeno o koljeno. Tako ćete “potrošiti” energiju koja nastaje pri strahu. Ako imate osjećaj vrtoglavice, jednostavno udisanje i izdisanje može biti od velike pomoći. To možete učiniti stavljanjem ruku ispred usta i nosa, što uopće nije napadan pokret. Nekoliko puta udahnite zrak koji ste izdahnuli i vratit ćete ravnotežu plinova u svom disanju, što će dovesti do umirivanja. Naravno, treba reći da kod dugotrajnih i intenzivnih paničnih napadaja treba razmišljati i o lijekovima.     

Kako se napadaji panike liječe i kome se u Hrvatskoj mogu obratiti za pomoć? Postoje različiti pristupi liječenju. Psihijatri su liječnici i oni često u tretmanu primjenjuju lijekove, kombinirajući ih sa savjetovanjem i psihoterapijom. Klinički psiholozi u svom radu koriste psihološke tretmane koji su se pokazali iznimno učinkoviti u rješavanju anksioznih smetnji. Istraživanja pokazuju da se panični poremećaj najbolje rješava kognitivno-bihevioralnim psihološkim tretmanima, a učinci su dugotrajni. Jednostano rečeno, u ovom obliku tretmana klijent usvaja nove obrasce mišljenja i ponašanja koji pomažu regulaciji emocionalnih stanja. 

Cosmopolitan.hr

Novo

Komentiraj