Pravila kreativnog natječaja „Cosmopolitan traži make-up zvijezdu - powered by Rimmel“

17/07/2020

Ovo su pravila kreativnog natječaja „Cosmopolitan traži make-up zvijezdu - powered by Rimmel“

Članak 1: ORGANIZATOR

Kreativni natječaj „Cosmopolitan traže make-up zvijezdu - powered by Rimmel“ raspisuje Adria Media Zagreb d.o.o. (OIB: 58576890942), Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koje proizlaze iz Natječaja. Adria Media Zagreb d.o.o. je izdavač časopisa Cosmopolitan Hrvatska. 

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA KREATIVNOG NATJEČAJA

Kreativni natječaj se provodi u svrhu promocije časopisa Cosmopolitan i make-up brenda Rimmel London. Natječaj traje od 20.07.2020. godine (ponedjeljak) do 10.08.2020. godine (ponedjeljak) do 23:59h.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od tri Rimmel London make up poklon paketa. Pobjednik za dotičnu kategoriju – make-up look by Rimmel osvaja 1x make up poklon paket na kojeg se look odnosi pri čemu se odabire po jedan pobjednik za jednu kategoriju – jedan make-up look. 

 • Rimmel London make-up poklon paket za look #mattelook - tekući puder Lasting Matte, puder u kamenu Stay Matte, Maxi Blush, Wonder Luxe Maskara Extra Black, Stay Matte ruž, olovka za usne Lasting Finish 1000 Kisses; Insta Strobing Highlighter, 60 seconds lak za nokte (2x), Wonder'Swipe 2 u 1 liner i sjenilo
 • Rimmel London make-up poklon paket za look #glowinglook - tekući puder Lasting Radiance, puder u kamenu Stay Matte, Maxi Blush, Wonder Luxe Maskara, Lasting Finsh ruž, olovka za usne Lasting Finish 1000 Kisses; Insta Strobing Highlighter, 60 seconds lak za nokte (2x), Wonder'Swipe 2 u 1 liner i sjenilo
 • Rimmel London make-up poklon paket za look #naturallook - tekući puder Lasting Finsh 25H, puder u kamenu Stay Matte, Maxi Blush, Scandal'Eyes Volume od Demand Maskara, Provocalips ruž, olovka za usne Lasting Finish 1000 Kisses; Insta Strobing Highlighter, 60 seconds lak za nokte (2x), Wonder'Swipe 2 u 1 liner i sjenilo

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom Natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji imaju 18+ godina, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Prijava na Natječaj odvija se preko društvene mreže Cosmopolitan Hrvatska – Instagram. Princip Natječaja je sljedeći: 

 • Sudionik Natječaja je obvezan našminkati se po uzoru na make-up look by Rimmel objavljen na društvenoj mreži Cosmopolitan Hrvatska – Instagram kojeg utjelovljuju Cosmopolitan influencerice u periodu trajanja natječaja. Pritom postoje tri Cosmopolitan influencerice (Nika Turković, Isabella Rakonić, Nabilah  Harron) i tri kategorije – tri različita make-up look-a by Rimmel (mattelook, glowinglook, naturallook), a svaka influencerica utjelovljuje jedan make-up look. Sudionik Natječaja odabire koji od tri make-up look-a želi kopirati odnosno na temelju kojeg se od tri make-up look-a želi natjecati. Sudionik Natječaja može sudjelovati s minimalno jednim, a maksimalno s tri različita make-up looka by Rimmel.

 • Sudionik Natječaja je obvezan napraviti fotografiju sebe s preslikanim ('kopiranim') make-up look-om by Rimmel pri čemu fotografija treba biti u obliku portreta i da se napravljeni make-up look jasno vidi. 

 • Sudionik Natječaja je obvezan objaviti fotografiju sebe s preslikanim ('kopiranim') make-up look-om by Rimmel na vlastitom Instagram profilu – u obliku trajne objave na Instagram feed-u (profil treba biti javan).

 • Sudionik Natječaja je prilikom objave fotografije obvezan u toj istoj objavi označiti službene Instagram profile @CosmopolitanHrvatska i @RimmelHrvatska, te navesti službene hashtagove #LiveTheLondonLook #CosmoMakeupLice #cosmohrvatska kao i hashtag make-up loook-a po uzoru na kojeg se našminkao (kojeg je preslikao / 'kopirao'). Postoje tri kategorije – tri različita make-up look-a - #mattelook #glowinglook #naturallook - a sudionik je dužan objaviti hashtag make-up loook-a po uzoru na kojeg se našminkao (kojeg je preslikao / 'kopirao'). 

 • Broj objavljenih fotografija za jedan make-up look by Rimmel (npr. #mattelook) ograničen je na jednu fotografiju  u obliku trajne objave na Instagram feed-u sudionika (profil treba biti javan). 

 • Broj prijava jednog te istog sudionika ograničen je na način da jedan te isti sudionik može sudjelovati u natječaju s minimalno jednim, a maksimalno s tri različita make-up looka by Rimmel pri čemu je dužan napraviti sve navedeno u točkama 1., 2., 3., 4. i 5. Članka 4. Pravila Natječaja (pritom se fotografije za tri različita make-up look-a by Rimmel objavljuju odvojeno po uputama u točkama 1., 2., 3., 4. i 5. Članka 4. Pravila ovog Natječaja).

 • Jedan sudionik koji se prijavio s tri različita make-up looka by Rimmel može osvojiti nagradu za samo jednu kategoriju – jedan make-up look by Rimmel. 

 • Organizator Natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici Natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima. 

 • Prijavom na Natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima ovog Natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

 • Prijavom na Natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati i da prihvaćaju odredbe o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze ovdje 

Članak 5: ODABIR I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA KREATIVNOG NATJEČAJA

Pobjednike Natječaja odabire stručni žiri magazina Cosmopolitan kojeg čine tri člana (glavna urednica magazina Cosmopolitan Aleksandra Orlić, beauty urednik magazina Cosmopolitan Ivo Parać i vizažistica Marina Trumpić za Rimmel Hrvatska). Stručni žiri odabire tri pobjednika pri čemu se bira po jedan pobjednik za jednu kategoriju – make-up look by Rimmel. 

Pobjednik se odabire na temelju što kreativnijeg i vjerodostojnijeg make-up look-a kojeg je pobjednik preslikao / 'kopirao' i kojeg je fotografski objavio prema svim točkama Članka 4. Pravila ovog Natječaja. 

Imena pobjednika Natječaja za svaki pojedini make-up look by Rimmel, njihova adresa (mjesto/grad) i fotografije pobjednika s dotičnim make-up look-om by Rimmel bit će objavljeni na portalu Cosmopolitan.hr  25. kolovoza 2020. godine.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednici Natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem poruke u sandučić vlastitog Instagram profila od strane magazina Cosmopolitan Hrvatska nakon završetka Natječaja. Ukoliko pobjednici ne odgovore na poruku u roku od 24 sata otkako je ista poslana od strane magazina Cosmopolitan Hrvatska neće moći realizirati nagradu te se nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s najvećim broj osvojenih glasova od strane stručnog žirija. Dobitnici nagrade pristaju na objavu fotografija na portalu Cosmopolitan.hr i u magazinu Cosmopolitan, izdanje 25.08.2020. godine. Organizator Natječaja može koristiti fotografije Pobjednika bez naknade i bilo kakvih naknadnih potraživanja od strane pobjednika prema Organizatoru. Nagrada nije prenosiva. Organizator Natječaja šalje nagradu pobjedniku Natječaja putem pošte u obliku paketa na adresu koju pobjednik dostavi Organizatoru (adresa na području Republike Hrvatske). 

Članak 7: SUDIONICI KREATIVNOG NATJEČAJA

Sudionici Natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u Natječaju (prema točkama 1., 2., 3., 4. i 5. Članka 4 Pravila ovog Natječaja) sudionici prihvaćaju Pravila ovog Natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za promociju u svim medijima (televizija, novine, internetski portali, društvene mreže), ali ih nije obvezan koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za Natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici Natječaja sudjelovanjem odnosno slanjem potrebnih podataka očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju Organizatoru odnosno tvrtki Adria Media Zagreb d.o.o. (izdavač časopisa Cosmopolitan) da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Natječaja i marketinških aktivnosti časopisa Cosmopolitan. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Adria Media Zagreb d.o.o. (izdavač časopisa Cosmopolitan) poduzet će sve razumne potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u Natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti sa Zakonom.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u natječaju.

Članak 10: POREZI

Pobjednici Natječaja ne snose obvezu plaćanja poreza niti plaćanja naknada povezanih s nagradom.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

Za slučaj bilo kakvog spora između Organizatora i sudionika Natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu i provodi se primjena hrvatskog prava kao mjerodavnog prava.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA 

Natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA USLIJED VIŠE SILE  

Ukoliko se tijekom trajanja Natječaja pokaže da Organizator nije u mogućnosti realizirati daljnji tijek Natječaja i ostvarivanje nagrada iz Članka 3. Pravila ovog Natječaja iz objektivnih razloga uslijed nastupanja vanrednog stanja i više sile, elementarne nepogode, potresa, ratnog stanja, epidemije neke bolesti širih razmjera na nacionalnoj razini i drugih izvanrednih okolnosti koje Organizator realno nije mogao spriječiti ili predvidjeti u trenutku pokretanja Natječaja, sudionici i pobjednici Natječaja neće potraživati ispunjenje realizacije natječaja i ostvarivanja nagrada definiranih ovim Pravilima. Pritom vanredno stanje treba biti proglašeno od strane Republike Hrvatske na nacionalnoj razini odnosno na teritoriju na kojem Organizator djeluje i posluje, a u vrijeme pokretanja ovog Natječaja mora biti nepredvidiv ili neizvjestan.

Cosmopolitan.hr

Novo

Komentiraj