Pravila nagradnog natječaja "Fotkaj & osvoji"

30/01/2019

1. ORGANIZATOR
Kreativni natječaj organizira društvo (Adria Media Zagreb d.o.o.), OIB: 58576890942, sa sjedištem u Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb, (dalje: Organizator), koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz kreativnog natječaja. Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

2. TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA
Kreativni natječaj, u kojem se od natjecatelja traži da ako u novom broju (točnije, Cosmo broj za veljaču 2019.) na stranici 139. do 13.02.2019. pofotkate okvir s poklonom koji želite i objavite ga na svom Instagram profilu sa 2 zadana hashtaga. Jedan od poklona dobiva vlasnik/-ca najkreativnijeg posta! s podacima. Kreativni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

3. FOND NAGRADA
Fond nagrada koje sudionici mogu osvojiti uključuje jedan od poklona: Avon mark. paket, Oriflame mirisi Born to Fly za nju i njega, Prahir Zlatarnice ogrlicu, Farmacia Running Kit, komplet koji sadrži brojne proizvode u mini i full size formi, ženski miris: s.Oliver BLACK LABEL Women, ili FOREO LUNA fofo uređaj.

4. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA
Pravo prijave za sudjelovanje u ovom kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina i s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje u propisanom razdoblju, točnije do utorka 18. prosinca 2018. godine pošalju uredništvu portala Cosmopolitan.hr odgovor i upišu potrebne osobne podatke. Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora, društva Avon Hrvatska i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćanjem Pravila se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora, na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška, štete ili slično koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.
U kreativnom natječaju ne mogu sudjelovati radnici Organizatora, društava koje posluju u okviru Avon Hrvatska, FOREO, s.Oliver, Oriflame, Farmacia, Prahir, tvrtke niti uži članovi njihovih obitelji.

5. PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA
Organizator će utvrditi pobjednika/e natječaja na dan 25. veljače 2019. godine. Pobjednik/ci će biti nagrađeni sukladno fondu nagrada iz točke 3. ovih Pravila te će njihova imena i fotografije biti objavljeni na Cosmopolitan.hr stranici u rubrici Cosmo daruje.

6. PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte u roku od 7 dana od dana završetka natječaja, koristeći kontakt podatke koje je upisao prilikom prijave na kreativni natječaj. Ako dobitnik u roku od 3 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći preuzeti te će se ista dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator. Nagrada je neprenosiva na treću osobu, a Organizator zadržava pravo uskratiti dodjelu nagrade ako utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete za prijavu u nagradni natječaj propisane točkom 4. ovih Pravila te će Organizator tada postupiti kao i u slučaju da dobitnik ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, odnosno ista će se dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator.

7. NAGRADE
Sudionici ovog kreativnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

8. PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom kreativnom natječaju, sudionik je suglasan da se njegovi materijali, ime i prezime, fotografije i ostali podaci mogu objaviti i koristiti od strane Organizatora, u tiskanom, zvučnom, slikovnom ili video obliku. Sudionik kreativnog natječaja prihvaća da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj mogu koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u točki 2. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno navedena u točki 11. ovih Pravila.

9. POREZI
Pobjednik natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

10. SPOROVI
U slučaju spora između sudionika te Organizatora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Cosmopolitan.hr

Novo

Komentiraj