Pravila nagradnog natječaja “BEAUTY ALERT! Poklanjamo XXL beauty-paket!”

22/10/2018

Ako vas slučajno zanima....

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „BEAUTY ALERT! Poklanjamo XXL beauty-paket!“ raspisuje: Adria Media Zagreb d.o.o. (OIB: 58576890942), Oreškovićeva 6H/1, HR-10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije brenda Cosmopolitan. Nagradni natječaj traje od 24.10.2018. do 24.11.2018. do 23:59h.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od:

1 x Cosmopolitan Beauty Awards 2018. XXL Beauty poklon paket

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 350,00 kuna (s PDV-om)

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve osobe iz Hrvatske koje imaju 18+ godina, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Na natječaj se moguće prijaviti na način da kandidati na portalu cosmopolitan.hr pronađu članak u kojem se nalazi nagradni natječaj u kojem je potrebno popuniti svoje podatke i dati odgovor na postavljeno pitanje.

Žiri redakcije cosmopolitan.hr bira najkreativniji odgovor i dobitnika nagrade.

Svi posjetitelji koji u potpunosti ispune kontakt formu, te pošalju kreativan odgovor na postavljeno pitanje u nagradnom natječaju „BEAUTY ALERT! Poklanjamo XXL beauty-paket!“ u periodu od 24.10.2018..godine, od 09:00h do 24.11.2018. do 23:59h sati sudjeluju u nagradnom natječaju. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća objavljivanje poslanih materijala u medijskim kanalima Adria Media Zagreb d.o.o.

Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati sa pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Poslane prijave s potpunim podacima ulaze u izbor žirija koji je sastavljen od tri predstavnika redakcije portala cosmopolitan.hr koji će evaluirati poslane prijave. Imena dobitnika te njihova adresa (samo grad) bit će objavljeni na portalu cosmopolitan.hr najkasnije do 25.11.2018.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila ili preporučene pošte u roku od 5 radnih dana od završetka natječaja. Ukoliko sudionici u roku od 5 dana ne odgovore na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati te se nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s najkreativnijim odgovorom. Dobitnik nagrade pristaje na fotografiranje prilikom realiziranja nagrade. Organizatori nagradnog natječaja mogu koristiti fotografije Dobitnika bez naknade i bilo kakvih naknadnih potraživanja od strane Dobitnika prema Organizatoru. Dobitnik nagradu može realizirati uz osobnu iskaznicu – nagrada nije prenosiva.

Članak 7: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobrava Adria Media Zagreb d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Unilever Croatia d.o.o. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurali da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s Zakonom.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: POREZI

Dobitnik nagradnog natječaja ne snosi obvezu plaćanja poreza niti plaćanje naknada povezanih s nagradom.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

U slučaju spora između Sudionika ovog Natječaja i Organizatora nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Kako bi uspješno predao prijavu, Sudionik prihvaća uvjete i pravila Natječaja. Odricanje od jamstva i ograničenje odgovornosti.

NI U JEDNOM SLUČAJU Adria Media Zagreb d.o.o. ILI BILO KOJA TREĆA OSOBA ILI SUBJEKT UKLJUČEN U PRUŽANJE USLUGA HOSTINGA, IZRADU, STVARANJE ILI DISTRIBUCIJU INTERNETSKE STRANICE ILI FACEBOOK APLIKACIJE NEĆE SE SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJE BI MOGLE NASTATI KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE ILI FACEBOOK APLIKACIJE ILI KRŠENJEM BILO KOJEG JAMSTVA, SUDJELOVANJA U KREATIVNOM NATJEČAJU ILI NA DRUGOME MJESTU.

Cosmopolitan.hr

Novo

Komentiraj