Pravila kreativnog natječaja "Usamljeni smo, napišite nam neko pismo! (i osvojite 2 parfema)"

13/02/2018

PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA – Priređivač Kreativnog natječaja pod nazivom „Usamljeni smo, napišite nam neko pismo! (i osvojite 2 parfema)” (u daljnjem tekstu “Kreativni natječaj”) je Adria Media Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, OIB 58576890942 (u nastavku “Priređivač”). Kreativni natječaj priređuje se radi promocije časopisa Cosmopolitan.

Kreativni natječaj otvoren je za sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske. Sudionici Kreativnog natječaja moraju biti punoljetni. Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika Adria Medije Zagreb d.o.o. te bilo koje druge osobe povezane s ovim Kreativnim natječajem ne mogu sudjelovati. Sudionici ne mogu biti pravne osobe.

1. Za sudjelovanje u Kreativnom natječaju potrebno je napisati pismo, "poslati fotkicu, kratku ili dugu poruku, video, fotku, i recite nam što vam se najviše svidjelo u posljednjem broju s Megan Fox na naslovnici!" Pisac najboljeg pisma mjeseca ovog kreativnog natječaja dobit će Otto Kern parfeme Cool & Soft Contrast. 0 Pošaljite nam mail s navednim na mail adresu cosmoredakcija@gmail.com Cosmopolitan redakcije, do 18.veljače 2018. Ime nagrađene osobe ćemo objaviti na Cosmopolitan webu 25. veljače 2018. i/ili u novom broju Cosmopolitan tiskanog izdanja, na kioscima 25.02.2018.. Nagrađujemo ukupno 1. čitateljicu, a darujemo; 2 parfema Otto Kern Soft Contrast za nju i Cool Contrast za njega! .

Žiri Natječaja čini Priređivač – Cosmopolitan redakcija/Adria Media Zagreb d.o.o.

2. Sudionik će biti diskvalificiran iz Kreativnog natječaja ako se bude koristio lažnim podacima.

3. Sudionici Kreativnog natječaja nemaju pravo zahtijevati drukčije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača Kreativnog natječaja prema dobitniku.

4. Proizvodi koji se daju kao nagrade uživaju jednaka jamstva i uvjete servisiranja kao i proizvodi koji se prodaju u maloprodaji.

5. Adria Media Zagreb d.o.o. se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta i/ili smještaja koji su uključeni u nagradu(e). Adria Media Zagreb d.o.o. neće snositi odgovornost ako neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile, građanskog rata ili sukoba, neprijateljstava, neprijateljskog napada, invazije, rata, kvara satelita, puča, smjene vlasti ili poretka ili bilo kojeg drugog razloga na koji ne može utjecati ili se smatrati odgovornim za njegov nastanak.

6. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Kreativnom natječaju. Osim toga, Sudionik je suglasan i prihvaća da bi osvajanjem nagrade na Kreativnom natječaju mogao podlijegati oporezivanju, pristojbama ili carini na osvojenu nagradu, uključujući ali se ne ograničavajući na bilo koji porez na nagrade itd. sukladno važećim zakonima i propisima. Sudionik neopozivo prihvaća podmiriti takve poreze, pristojbe ili carine u svoje ime.

7. Sudionik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj Kreativni natječaj e-mailom na adresu: cosmoredakcija@gmail.com.

8. Adria Media Zagreb d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Kreativni natječaj uz ili bez prethodne obavijesti sudionicima.

9. U slučaju spora između sudionika ovog Kreativnog natječaja i Organizatora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

10. Kako bi uspješno predao prijavu i sudjelovao u Kreativnom natječaju, Sudionik prihvaća uvjete i pravila Kreativnog natječaja.

Cosmopolitan.hr

Novo

Komentiraj