PRAVILA NATJEČAJA „Cosmopolitan influencerica 2020.“

27/03/2020

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „Cosmopolitan influencerica 2020.“ raspisuje Adria Media Zagreb d.o.o. (OIB: 58576890942), Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koje proizlaze iz natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Natječaj se provodi u svrhu promocije časopisa Cosmopolitan i portala Cosmopolitan.hr. Natječaj traje od 27.03.2020. godine (petak) od 15:00h do 15.05.2020. godine (petak), do 23:59h.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od:

  • Cosmopolitan poklon paket – 13x poklon paket (za svaku kategoriju po jedan), statua Cosmopolitan influencerica i srebrna narukvica Cosmopolitan
  • Cosmopolitan naslovnica – 1x (jedan od 13 Cosmopolitan influencera, pobjednika 13 kategorija, osvojit će snimanje naslovnice Cosmopolitana koja će biti objavljena u jednom od hrvatskih izdanja Cosmopolitana tijekom 2020. godine)

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji imaju 18+ godina, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Prijava na natječaj odvija se preko rubrike/landing page-a Cosmopolitan influencerica na portalu Cosmopolitan.hr i obrasca prijave koji se nalazi u ovoj rubrici. Prilikom prijave potrebno je popuniti obrazac, dati osobne podatke i poslati fotografiju. Broj prijava je neograničen, a prijave se primaju za dvije kategorije Cosmopolitan Girl (Cosmopolitan djevojka) i Cosmopolitan junakinja #IRL u razdoblju od 28.03.2020. godine, od 15:00h do 15.05.2020. godine, dok ostale kategorije nominira redakcija portala Cosmopolitan.hr.  

Pobjednike pojedinih 13 kategorija – Cosmopolitan influencerice – odabire se kombinacijom glasova čitateljica portala Cosmopolitan.hr i glasova stručnog žirija časopisa Cosmopolitan. Pobjednici svake pojedine kategorije bit će proglašeni na događanju časopisa Cosmopolitan – proslava 22. rođendana i svečana dodjela nagrada Cosmopolitan influencerica – što će se održati u terminu koji Organizator naknadno odredi, a sukladno novonastaloj situaciji prouzročenoj epidemijom i zarazom virusa Covid – 19 na državnoj razini i odredbama koje pruža Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. 

Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika te njihova adresa (mjesto/grad) bit će objavljeni na portalu Cosmopolitan.hr kao i na događanju časopisa Cosmopolitan – proslava 22. rođendana i svečana dodjela nagrada Cosmopolitan influencerica – čiji će termin Organizator naknadno odrediti, a sukladno novonastaloj situaciji prouzročenoj epidemijom i zarazom virusa Covid – 19 na državnoj razini i odredbama koje pruža Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.   

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila nakon završetka natječaja. Ukoliko sudionici ne odgovore na e-mail ili telefonski poziv nagradu neće moći realizirati te se nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s najvećim broj osvojenih glasova. Dobitnik nagrade pristaje na fotografiranje prilikom realiziranja nagrade. Organizatori natječaja mogu koristiti fotografije Dobitnika bez naknade i bilo kakvih naknadnih potraživanja od strane Dobitnika prema Organizatoru. Dobitnik nagradu može realizirati isključivo uz predočenje osobne iskaznice – nagrada nije prenosiva.

Članak 7: SUDIONICI U NATJEČAJU

Sudionici ovog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za promociju u svim medijima (televizija, novine, internetski portali), ali ih nije obvezan koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici natječaja sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju Organizatoru odnosno tvrtki Adria Media Zagreb d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Adria Media Zagreb d.o.o. poduzet će sve razumne potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti sa Zakonom.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u natječaju.

Članak 10: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose obvezu plaćanja poreza niti plaćanja naknada povezanih s nagradom.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

Za slučaj bilo kakvog spora između Organizatora i sudionika natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu i provodi se primjena hrvatskog prava kao mjerodavnog prava.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA NATJEČAJA 

Natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NATJEČAJA USLIJED VIŠE SILE 

Ukoliko se tijekom trajanja natječaja pokaže da Organizator nije u mogućnosti realizirati daljnji tijek natječaja i ostvarivanje nagrada iz članka 3. iz objektivnih razloga uslijed nastupanja vanrednog stanja i više sile, elementarne nepogode, potresa, ratnog stanja, epidemije neke bolesti širih razmjera na nacionalnoj razini i drugih izvanrednih okolnosti koje Organizator realno nije mogao spriječiti ili predvidjeti u trenutku pokretanja natječaja, sudionici i pobjednici natječaja neće potraživati ispunjenje realizacije natječaja i ostvarivanja nagrada definiranih ovim Pravilima. Pritom vanredno stanje treba biti proglašeno od strane Republike Hrvatske na nacionalnoj razini odnosno na teritoriju na kojem Organizator djeluje i posluje, a u vrijeme pokretanja ovog Natječaja mora biti nepredvidiv ili neizvjestan.

Cosmopolitan.hr

Novo

Komentiraj