PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Ja sam više od selfieja – Cosmo influencerica 2018“

16/03/2018

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „Ja sam više od selfieja – Cosmo influencerica 2018“ raspisuje: Adria Media Zagreb d.o.o. (OIB:37879152548), Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije portala cosmopolitan.hr. Nagradni natječaj traje od 16.03.2018.godine, od 15:00h do 15.04.2018.godine (nedjelja) do 23:59h.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od:

Sponzorski paket – 12 paketa – Diploma + Srebrna narukvica sa imenom

Cosmo Cover – 1 x

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve osobe iz Hrvatske koje imaju 18+ godina, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Na natječaj se moguće prijaviti na način da čitatelji na portalu cosmopolitan.hr ili na Facebook stranici pronađu članak koji sadrži obrazac za prijave ili Facebook post, banner koji vodi na poseban landing page na kojem se moguće prijaviti te u kojem je potrebno popuniti svoje podatke i poslati fotografiju. Broj prijava je neograničen, a prijave se primaju za kategoriju „Cosmo čitateljica“ dok ostale kategorije nominira redakcija portala cosmopolitan.hr

Po završetku nagradnog natječaja redakcija cosmopolitan.hr će odabrati 12 najboljih influencerica koje osvajaju nagradu.

Svi posjetitelji koji u potpunosti ispune kontakt formu, te pošalju fotografiju u periodu od 16.03.2018.godine, od 15.00h do 15.04.2018.godine do 23:59h sati sudjeluju u nagradnom natječaju.

Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati sa pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika te njihova adresa (samo grad) bit će objavljeni na Cosmo partyju 18.04.2018. godine.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila ili preporučene pošte u roku od 5 radnih dana od završetka natječaja. Ukoliko sudionici u roku od 5 dana ne odgovore na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati te se nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s najbržim vremenom. Dobitnik nagrade pristaje na fotografiranje prilikom realiziranja nagrade. Organizatori nagradnog natječaja mogu koristiti fotografije Dobitnika bez naknade i bilo kakvih naknadnih potraživanja od strane Dobitnika prema Organizatoru. Dobitnik nagradu može realizirati uz osobnu iskaznicu – nagrada nije prenosiva.

Članak 7: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju tvrtki Adria Media Zagreb d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Adria Media Zagreb d.o.o. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s Zakonom.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: POREZI

Dobitnik nagradnog natječaja ne snosi obvezu plaćanja poreza niti plaćanje naknada povezanih s nagradom.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

Cosmopolitan.hr

Novo

Komentiraj