• Dio prvi ili kako je sve počelo

    Ljubav ponekad doista je slijepa, a najgore je kada zbog nje iz vida izgubimo sami sebe i kada svoje želje svedemo na ono što nam se posluži, umjesto da stremimo ka onome što zaslužujemo...