PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA Kreativni natječaj u povodu Cosmopolitan Beauty Daya – Pokaži nam svoj beauty look!

22/11/2018

1. ORGANIZATOR
Kreativni natječaj „(Kreativni natječaj u povodu Cosmopolitan Beauty Daya – Pokaži nam svoj beauty look!)“ organizira društvo (Adria Media Zagreb d.o.o.), OIB: 58576890942, sa sjedištem u Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb, (dalje: Organizator), koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz kreativnog natječaja. Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

2. TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA
Kreativni natječaj, u kojem se od natjecatelja traži da pošalju uredništvu portala Cosmopolitan.hr fotografiju svog večernjeg make upa s podacima (ime i prezime, poštanska adresa i broj telefona) do četvrtka 22. studenoga 2018. godine. Stručni žiri magazina Cosmopolitan odabrat će sedam finalistica s najboljim make upom te će one sudjelovati u finalnom odabiru najboljeg make upa na Cosmopolitan Beauty Dayu powered by Douglas u subotu, 24. studenoga u Arena Centru u Zagrebu. Natjecateljica s najboljim make upom prema izboru stručnog žirija osvojit će vikend putovanje na Advent u Beču za dvije osobe, a natjecateljice koje osvoje 2. i 3. mjesto dobivaju Cosmopolitan poklon paket za uljepšavanje i godišnju pretplatu na časopis Cosmopolitan. Preostale finalistice osvojit će utješne nagrade), raspisuje se u svrhu promocije trgovačkog centra Arena Centar, časopisa Cosmopolitan i projekta Cosmopolitan Beauty Day u Arena Centru. Kreativni natječaj traje od 16. studenoga do 24. studenoga 2018. godine, odnosno prvi krug natječaja traje od 16. do 22. studenoga 2018. godine, a drugi finalni krug odvija se na dan 24. studenoga 2018. godine. Kreativni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

3. FOND NAGRADA
Fond nagrada koje sudionici mogu osvojiti uključuje:  
• Pobjednica natječaja osvaja vikend putovanje na Advent u Beču za dvije osobe (vrijednost nagrade iznosi 2.200,00 kn)
Natjecateljica koja osvoji 2. mjesto osvaja Cosmopolitan poklon paket za uljepšavanje i godišnju pretplatu na časopis Cosmopolitan (vrijednost poklon paketa iznosi 600,00 kn; vrijednost godišnje pretplate na časopis Cosmopolitan iznosi 300,00 kn).
Natjecateljica koja osvoji 3. mjesto osvaja Cosmopolitan poklon paket za uljepšavanje i godišnju pretplatu na časopis Cosmopolitan (vrijednost poklon paketa iznosi 400,00 kn; vrijednost godišnje pretplate na časopis Cosmopiolitan iznosi 300,00 kn).

4. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA
Pravo prijave za sudjelovanje u ovom kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina i s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje u propisanom razdoblju, točnije do četvrtka 22. studenoga 2018. godine pošalju uredništvu portala Cosmopolitan.hr fotografiju svog večernjeg make upa i upišu potrebne osobne podatke. Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora, društva Arena Center Zagreb d.o.o. i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćanjem Pravila se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora, društva Arena Center Zagreb d.o.o. ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška, štete ili slično koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.
U kreativnom natječaju ne mogu sudjelovati radnici Organizatora, društava koje posluju u okviru NEPI Rockcastle grupe niti uži članovi njihovih obitelji.

5. PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA
Organizator će utvrditi pobjednika/e natječaja na dan 24. studenoga 2018. godine. Pobjednik/ci će biti nagrađeni sukladno fondu nagrada iz točke 3. ovih Pravila te će njihova imena i fotografije biti objavljeni na Internet stranici www.cosmopolitan.hr.

6. PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte u roku od 7 dana od dana završetka natječaja, koristeći kontakt podatke koje je upisao prilikom prijave na kreativni natječaj. Ako dobitnik u roku od 3 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći preuzeti te će se ista dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator. Nagrada je neprenosiva na treću osobu, a Organizator zadržava pravo uskratiti dodjelu nagrade ako utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete za prijavu u nagradni natječaj propisane točkom 4. ovih Pravila te će Organizator tada postupiti kao i u slučaju da dobitnik ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, odnosno ista će se dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator.

7. NAGRADE
Sudionici ovog kreativnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

8. PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom kreativnom natječaju, sudionik je suglasan da se njegovi materijali, ime i prezime, fotografije i ostali podaci mogu objaviti i koristiti od strane Organizatora, društva Arena Center Zagreb d.o.o. i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. u tiskanom, zvučnom, slikovnom ili video obliku. Sudionik kreativnog natječaja prihvaća da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj mogu koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u točki 2. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno navedena u točki 11. ovih Pravila.

9. POREZI
Pobjednik natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

10. SPOROVI
U slučaju spora između sudionika te Organizatora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

11. PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA
Sudjelovanjem u kreativnom natječaju Kreativni natječaj u povodu Cosmopolitan Beauty Daya – Pokaži nam svoj beauty look! koji se održava od 16. studenoga do 24. studenoga 2018. godine, odnosno prvi krug natječaja traje od 16. do 22. studenoga 2018. godine, a drugi finalni krug odvija se na dan 24. studenoga 2018. godine, kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete i dijelite osobne podatke iz obrasca prijave (ime, prezime, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) s trgovačkim društvom Adria Media Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6h/1, OIB: 58576890942 kao Organizatoru i izvršitelju obrade osobnih podataka. Također, izričito pristajete da će osobni podaci koje ste pružili dijeliti i s društvom Arena Center Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, kao voditeljem obrade. Osobni će podatke obrađivati i društvo NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade osobnih podataka.
Dodatno, Organizator i društva navedena gore mogu obrađivati fotografije dobitnika nagradnog natječaja, sukladno gornjoj točki 8.
Navedene će podatke trgovačko društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađivati u svrhu slanja periodičnih biltena (newslettera) davatelju osobnih podataka, u kojemu će ga informirati o proizvodima i uslugama koje se nude u trgovačkom centru Arena Centar, i to putem elektroničke pošte i pod uvjetom da sudionik pristane na primanje navedenih biltena (newslettera). Također, navedene će podatke trgovačko društvo koristiti radi promocije časopisa Cosmopolitan i promocije projekta Cosmopolitan Beauty Day u Arena Centru.

U slučaju da se prijavite za sudjelovanje u kreativnom natječaju te ne pristanete na primanje biltena (newslettera) ili budete diskvalificirani sukladno točki 4. ovih Pravila, Vaše ćemo osobne podatke obrađivati samo tijekom trajanja kreativnog natječaja. Drugim riječima, u tom će slučaju Vaši osobni podaci biti obrisani po završetku natječaja.
Kako biste mogli sudjelovati u natječaju morate prihvatiti ova Pravila i Pravila privatnosti i pravne napomene. Ističemo da u bilo kojem trenutku imate pravo povući ovu danu privolu ili koristiti vaša prava u vezi obrade osobnih podataka, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu Arena Center Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 020 Zagreb ili e-mail na Data.Protection@nepirockcastle.com. Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole, osim ako je drugačije predviđeno zakonom. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Cosmopolitan.hr

Novo

Komentiraj